Klub Wolontariuszy (XII 2017)

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – to święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.
Obchodzony jest 5 grudnia. Tego dnia wolontariusze z naszej szkoły również świętowali. Przypomnieli społeczności szkolnej w jakich akcjach charytatywnych brali udział w ostatnim roku oraz zachęcali do włączenia się w pomoc potrzebującym.

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to okazja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę odgrywają osoby zaangażowane w pracę społeczną na rzecz innych – na poziomie lokalnym, krajowym i międzynarodowym. To też doskonały moment dla samych wolontariuszy, by pochwalili się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do współdziałania wszystkich tych, którzy na razie stoją z boku.

Wolontariusze oferują nam to wszystko, czego nie można kupić za największe nawet  pieniądze. Osoby dobrej woli służą rozmową i dobrym słowem.
Wolontariat jest doskonałą szkołą charakteru. Wzbogaca obie strony – nie tylko tego, kto korzysta z pomocy, ale także tego kto udziela wsparcia. Uczy życia w zespole, wśród ludzi i dla ludzi.

Accessibility Toolbar