Warsztaty w Instytucie Matematyki UJ (VI 2018)

Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” – Instytut Matematyki UJ

W czwartek 14 czerwca 2018 roku odbył się wyjazd na X Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” zorganizowane przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie. Brało w nich udział 19 uczniów naszej szkoły z klas 1a1e i 2doraz czworo nauczycieli matematyki – Beata Drzewiecka, Renata Dylewska, Anna Gardyła i Teresa Kosiarska. Wyjazd na warsztaty odbył się w ramach umowy objęcia patronatem klas realizujących matematykę w zakresie rozszerzonym przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Systemy liczbowe, których nie znacie” prowadzonych przez mgr Marcina Srokę oraz „Równania funkcyjne” prowadzonych przez Pana Marcela Mroczka. Wykład dla nauczycieli „Złota konstrukcja dwudziestościanu” wygłosił dr Jerzy Szczepański.

Accessibility Toolbar