Warsztaty w Instytucie Matematyki UJ (VI 2018)

Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” – Instytut Matematyki UJ

W czwartek 14 czerwca 2018 roku odbył się wyjazd na X Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” zorganizowane przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie. Brało w nich udział 19 uczniów naszej szkoły z klas 1a1e i 2doraz czworo nauczycieli matematyki – Beata Drzewiecka, Renata Dylewska, Anna Gardyła i Teresa Kosiarska. Wyjazd na warsztaty odbył się w ramach umowy objęcia patronatem klas realizujących matematykę w zakresie rozszerzonym przez Dziekana Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Uczniowie uczestniczyli w zajęciach „Systemy liczbowe, których nie znacie” prowadzonych przez mgr Marcina Srokę oraz „Równania funkcyjne” prowadzonych przez Pana Marcela Mroczka. Wykład dla nauczycieli „Złota konstrukcja dwudziestościanu” wygłosił dr Jerzy Szczepański.