Jagielloński Turniej Matematyczny

W konkursie Jagielloński Turniej Matematyczny zorganizowanym przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego o zasięgu ogólnopolskim wzięło udział dwóch uczniów z naszej szkoły. Michał Kurek i Filip Płonka zmierzyli się z trzema etapami i uzyskali tytuły finalistów. A oto kilka przykładowych zadań, które możecie znaleźć na stronie internetowej: https://jtm.matinf.uj.edu.pl/index.php?which=listolimpiadaIV&etap=I

Zadania z pierwszego etapu:

„Ile jest liczb naturalnych n większych od 1 o tej własności, że liczby 27229 i 13 dają tę samą resztę z dzielenia przez n?”
„Ile jest permutacji σ zbioru {1,…,13}, dla których σ(5)≥5?”
„Tomek postawił wszystkie swoje lokomotywy w rzędach po 40 lokomotyw w każdym i każdy rząd był wypełniony w całości. Kiedy odłożył 140 lokomotyw, resztę ustawił w rzędach po 71 lokomotyw w każdym i każdy rząd był wypełniony w całości. Ile rzędów po 71 lokomotyw Tomek ustawił, jeśli wiadomo, że liczba rzędów po 40 lokomotyw, które Tomek ustawił na początku jest większa lub równa 100 i mniejsza niż 171?”

Accessibility Toolbar