„Wolontariat ma sens!”

1 września 2020 roku w naszej szkole odbył się event pt. „Wolontariat ma sens” w ramach projektu „Lider młodzieżowy na rzecz lokalnego środowiska. Program kształcenia kompetencji społecznych uczniów olkuskich szkół.” To kolejna inicjatywa Stowarzyszenia Dobroczynnego „Res Sacra Miser” w Olkuszu wychodząca naprzeciw oczekiwaniom młodzieży.

Do projektu zakwalifikowali się Olga Kluczewska, Kamil Redel i Mateusz Talik z klasy 2dG. W ramach tej inicjatywy w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu odbyło się spotkanie wolontariuszy oraz uczniów chętnych do pracy w wolontariacie z Panią Bereniką Baranowską prezesem Regionalnego Centrum Wolontariatu w Krakowie oraz Panią Janina Lenarczyk koordynatorem Centrum Wolontariatu przy Stowarzyszeniu Dobroczynnym „Res Sacra Miser” w Olkuszu. Podczas spotkania Pani Berenika przybliżyła uczniom podstawowe zagadnienia dotyczące tematyki wolontariatu, a liderzy przedstawili działania szkolnego Klubu Wolontariusza.

Wolontariusze, którzy brali udział w poszczególnych akcjach charytatywnych w poprzednim roku szkolnym podzielili się z młodszymi kolegami swoimi przeżyciami, refleksjami i obserwacjami z odbytego wolontariatu. Mamy nadzieję, że dzięki temu skutecznie zachęcili nowo przybyłych uczniów do pracy na rzecz innych.

Accessibility Toolbar