Dzień profilaktyki: „Bądź ostrożny- nie ryzykuj!” (2021)

W ostatnim tygodniu marca 2021r. wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach lekcję wychowawczą dotyczącą profilaktyki uzależnień.

Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z ciekawymi materiałami przygotowanymi przez klasę 2eG pod opieką wychowawcy Pani Marty Sosińskiej oraz pedagoga szkolnego Pani Beaty Szymczyk-Bachór.

W przygotowanym materiale filmowym uczniowie z klasy 2eG zwrócili się do swoich kolegów i koleżanek z apelem. Przestrzegali przed zgubnym wpływem substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, a tym bardziej na młodzież. Ukazali również drogę wyjścia z nałogu oraz zachęcali w razie potrzeby do skorzystania z profesjonalnej pomocy wskazując konkretne instytucje.

  1. Poradnia Leczenia Uzależnień. Nowy Szpital Al. 1000-lecia 13 w Olkuszu.
  2. Klub Abstynenta Krokusy ul. Szpitalna 9 w Olkuszu – mityngi AA i Al.-Anon.
  3. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Św. Katarzyny 3 w Krakowie.
  4. Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień ul. Wielicka 73 w Krakowie.
  5. Leczenie zamknięte w ośrodkach specjalistycznych m.in. Andrychów, Kraków-Kobierzyn, Toszek, Bulowice. Terapia trwa ok. 6 tyg.

 

Accessibility Toolbar