Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Instytut Matematyki UJ – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Instytut Matematyki UJ

Jagielloński Turniej Matematyczny

W konkursie Jagielloński Turniej Matematyczny zorganizowanym przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego o zasięgu ogólnopolskim wzięło udział dwóch uczniów z naszej szkoły. Michał Kurek i Filip Płonka zmierzyli się z trzema etapami i uzyskali tytuły finalistów. A oto kilka…
Read more

Finaliści Jagiellońskiego Turnieju Matematycznego

Jagielloński Turniej Matematyczny to ogólnopolski konkurs organizowany przez Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego. Jego pierwsza edycja odbyła się w roku szkolnym 2017/2018. Turniej podzielony jest na trzy etapy: dwa elektroniczne i jeden stacjonarny. W pierwszym każdy uczeń mierzy się…
Read more

Warsztaty w Instytucie Matematyki UJ (VI 2018)

Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” – Instytut Matematyki UJ W czwartek 14 czerwca 2018 roku odbył się wyjazd na X Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” zorganizowane przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie. Brało w nich udział 19 uczniów naszej szkoły z klas 1a, 1e i 2doraz czworo nauczycieli…
Read more

Warsztaty w Instytucie Matematyki UJ (I 2018)

Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” zorganizowane przez Instytut Matematyki UJ W czwartek 25 stycznia 2018 roku odbył się wyjazd na IX Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” zorganizowane przez Instytut Matematyki UJ. Brało w nich udział 15 uczniów naszej…
Read more

Honorowy Patronat dziekana Wydziału Matematyki UJ (I 2018)

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie objął honorowym patronatem w roku 2018 tylko dziesięć projektów, których celem jest popularyzacja matematyki, rozwijanie uzdolnień  i zainteresowań matematycznych oraz opieka nad uczniami uzdolnionymi. Miło nam poinformować, że  po raz kolejny …
Read more

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów (II 2017)

W czwartek 16 lutego 2017 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie organizowanym dla szkół patronackich pod hasłem “Praca z uczniem zdolnym”. Wyjazd zorganizowała mgr Renata Dylewska. Warsztaty przeprowadzone przez pracowników naukowych…
Read more