Instytut Matematyki UJ

Warsztaty w Instytucie Matematyki UJ (VI 2018)

Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” – Instytut Matematyki UJ W czwartek 14 czerwca 2018 roku odbył się wyjazd na X Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” zorganizowane przez Instytut Matematyki Uniwersytetu Jagiellońskiego Krakowie. Brało w nich udział 19 uczniów naszej szkoły z klas 1a, 1e i 2doraz czworo nauczycieli…
Read more

Warsztaty w Instytucie Matematyki UJ (I 2018)

Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” zorganizowane przez Instytut Matematyki UJ W czwartek 25 stycznia 2018 roku odbył się wyjazd na IX Warsztaty „Praca z uczniem uzdolnionym matematycznie” zorganizowane przez Instytut Matematyki UJ. Brało w nich udział 15 uczniów naszej…
Read more

Honorowy Patronat dziekana Wydziału Matematyki UJ (I 2018)

Dziekan Wydziału Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie objął honorowym patronatem w roku 2018 tylko dziesięć projektów, których celem jest popularyzacja matematyki, rozwijanie uzdolnień  i zainteresowań matematycznych oraz opieka nad uczniami uzdolnionymi. Miło nam poinformować, że  po raz kolejny …
Read more

Warsztaty dla nauczycieli i uczniów (II 2017)

W czwartek 16 lutego 2017 roku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w zajęciach Instytutu Matematyki i Informatyki Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie organizowanym dla szkół patronackich pod hasłem “Praca z uczniem zdolnym”. Wyjazd zorganizowała mgr Renata Dylewska. Warsztaty przeprowadzone przez pracowników naukowych…
Read more