Świetlica im. Jana Pawła II – gry i zabawy dla dzieci (XI 2017)

20 listopada 2017 roku.