Patriotyzm młodego pokolenia – deklaracja czy postawa? (X 2018)

Młodzież I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu uczestniczy w cyklu warsztatów „Patriotyzm młodego pokolenia – deklaracja czy postawa?” będących próba odpowiedzi na pytanie, co młode pokolenie rozumie przez pojęcie patriotyzm?
W 2018 roku Polska świętuje 100-lecie odzyskania niepodległości. W tym kontekście należy postawić pytanie: na ile dzisiaj patriotyzm odgrywa ważną rolę w życiu młodych Polaków. W przeszłości bowiem, często stawał się on motywem ludzkiego działania, szczególnie za sprawą wyzwań, jakim należało stawiać czoła: wojen, okupacji, utraty niepodległości. Dlatego właśnie to pytanie nabiera jeszcze większego sensu w kontekście postaw ludzi młodych, urodzonych po 1989 roku. Oni zupełnie inaczej niż pokolenie ich rodziców postrzega aktualną rzeczywistość. Za swoistą normę przyjmują coś, co starsze generacje traktują jako wywalczone. W swoich systemach wartości przypisują zagadnieniu patriotyzmu prawdopodobnie inną – mniejszą – wagę. Warto też zadać pytanie o to, czy patriotyzm posiada dzisiaj potencjał mobilizacyjny do działania: wspólnotowego czy obywatelskiego. Dlatego ważne jest poszukiwanie odpowiedzi na pytanie : Kim jest patriota naszych czasów i czy są wśród nas patrioci?

Projekt obejmuje badania ankietowe wśród olkuskich licealistów oraz studentów Wydziału Politologii Uniwersytetu Pedagogicznego oraz przeprowadzenie dyskusji dotyczących pojęcia patriotyzmu.

8 października 2018 roku odbył się I etap czyli dyskusja w grupie studentów oraz licealistów, dotycząca kwestii patriotyzmu. Następnie odbędą się warsztaty związane z metodologią badań, przygotowaniem kwestionariusza ankiety i omówieniem praktycznego wymiaru prowadzonych badań. Kolejnym krokiem będzie rozprowadzenie i zebranie ankiet wśród grupy olkuskich licealistów oraz studentów Wydziału Politologii. Potem  odbędą się warsztaty związane z analizą danych, czyli za pomocą jakich narzędzi uczestnicy badania będą analizować i opracowywać ich wyniki. Następnie zostanie dokonana wspomniana analiza danych, na podstawie której powstanie raport końcowy. Ostatnim elementem będzie dyskusja podsumowująca przeprowadzone badania i podsumowanie uzyskanych wyników, które zakończy projekt a zarazem kolejną inicjatywę w 100 rocznice odzyskania niepodległości.

Realizacją projektu zajmuje się 10 uczniów klasy 2b o profilu ekonomiczno-prawnym pod opieką nauczyciela wiedzy o społeczeństwie Grzegorza Kaszewskiego.

Accessibility Toolbar