Szkoła pamięta

Z okazji zbliżającego się Święta Zmarłych nasza Szkoła aktywnie włączyła się do projektu ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej „Szkoła pamięta”, którego celem jest zorganizowanie działań upamiętniających ważne postaci oraz wydarzenia historyczne związane z regionem.

W ramach tego przedsięwzięcia uczniowie 25 października porządkowali teren starego cmentarza. Przy tej okazji młodzież wysłuchała ważnych informacji na temat ziemi olkuskiej. O pomnikach, tablicach pamiątkowych oraz zasłużonych dla regionu postaciach opowiedział druh Ryszard Kowal – społeczny opiekun Starego Cmentarza w Olkuszu. Od wielu lat działa na rzecz upowszechniania kultury, historii i ochrony zabytków. W czasie II wojny światowej był łącznikiem w oddziale Gerarda Woźnicy „Hardego”. Po zakończeniu okupacji niemieckiej włączył się w działalność ruchu harcerskiego. Obecnie pomaga organizacjom kombatanckim w organizowaniu uroczystości patriotycznych. Wspiera także budowę pomników i tablic pamiątkowych.

Nasza społeczność szkolna podjęła szereg ważnych inicjatyw. Rozpoczęliśmy w piątek od porządkowania grobów. Kolejne zadania czekają na młodych już w przyszłym tygodniu. Jak każdego roku nasze liceum dba o pamięć tych, którzy tworzyli historię naszej stuletniej Szkoły i naszego regionu.

Accessibility Toolbar