Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Klub Wolontariuszy – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Klub Wolontariuszy

W 1986 roku Organizacja Narodów Zjednoczonych w dowód uznania dla wielu niestrudzonych ochotników, którzy swój czas i umiejętności darowują innym, wyznaczyła dzień 5 grudnia jako Międzynarodowy Dzień Wolontariusza. W tym czasie na całym świecie odbywa się mnóstwo spotkań i imprez.

Wolontariusze, którzy przepracują co najmniej 20 godzin rocznie na rzecz instytucji lub organizacji pozarządowych otrzymują wpis na świadectwo szkolne zgodnie z art. 44 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2013 roku o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. Nr 96, poz.873 z późniejszymi zmianami).


2020/2021

„Poczta Nadziei” – akcja charytatywna

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (XII 2020)

„Wolontariat ma sens!”

2019/2020

Najaktywniejsi wolontariusze w roku szkolnym 2019/2020

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (XII 2019)

Spotkanie wolontariuszy i uczniów z klas pierwszych

2018/2019

Wolontariat w klasach I i II

Najaktywniejsi wolontariusze klas III (2016-2019)

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (XII 2018)

2017/2018

Najaktywniejsi wolontariusze (2017/2018)

Klub Wolontariuszy (XII 2017)

2016/2017

Dzień Wolontariusza (XII 2016)

Najaktywniejsi wolontariusze (2016/2017)

2015/2016

Najaktywniejsi wolontariusze (2015/2016)

2014/2015

Najaktywniejsi wolontariusze (2014/2015)

2013/2014

Najaktywniejsi wolontariusze (2013/2014)

2012/2013

Dzień Wolontariusza (XII 2012)

Najaktywniejsi wolontariusze (2012/2013)