Święto Niepodległości (2013)

Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci„. (N. Davies)

Pamięć jest wielką siłą, jest istotą więzi wszystkich wspólnot, w tym także wspólnoty narodowej. Dlatego wiedza o przeszłości – historia i kultywowanie tradycji jest ważne dla trwania narodu. By docenić tych, którzy zginęli w obronie wolnej Ojczyzny zorganizowaliśmy okolicznościową akademię w piątek 8 listopada, a więc tuż przed obchodami 95. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Tegoroczna akademia, przybrała postać montażu słowno-muzycznego, którego mottem przewodnim były słowa „Bez tej miłości można żyć…”. Młodzież chwilą ciszy uczciła wszystkich poległych w walkach o Ojczyznę bohaterów, obejmując pamięcią uczniów, nauczycieli, pracowników naszego Liceum. Historyczno-refleksyjny charakter uroczystości wywołał patriotyczne uczucia w sercach uczestników. Słuchając znanych każdemu oraz mniej popularnych wierszy MiłoszaTuwimaSzymborskiej jak i piosenek Jacka Kaczmarskiego, grupy Pod Budą czy też Jana Pietrzaka nie jednemu zakręciła się łza w oku. Większość młodych artystów, złożonych głównie z klas 1f1a i 1d, miało okazję po raz pierwszy zaprezentować się przed publicznością swojej szkoły. Z przyjemnością posłuchaliśmy także znanych nam już wykonawców z klas 2d i 3d.

Ten dzień stał się również, z inicjatywy młodzieży, okazją do zaprezentowania społeczności Liceum Samodzielnego Team’u Operacji Specjalnych (STOS) – drużyny łączącej młodych pasjonatów strzelanek z Olkusza do której należą także nasi uczniowie.

15 listopada natomiast, z okazji 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę, odbył się w naszej szkole VII Powiatowy Konkurs Muzyczno-Recytatorski „Wczoraj i dziś – nasza Ojczyzna w poezji i muzyce” pod patronatem Starosty Powiatu Olkuskiego oraz Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz. Słowa Jana Pawła II „Myśląc Ojczyzna…. Ojczyzna – kiedy myślę – wówczas wyrażam siebie i zakorzeniam, mówi mi o tym serce, jakby ukryta granica, która ze mnie przebiega ku innym, aby wszystkich ogarnąć w przeszłość dawniejszą niż każdy z nas. Z niej się wyłaniam, gdy myślę Ojczyzna – by zamknąć ją w sobie jak skarb. Pytam wciąż, jak go pomnożyć, jak poszerzyć tę przestrzeń, którą wypełnia” obecne były w każdej interpretacji utworów śpiewanych i recytowanych przez uczniów gimnazjów oraz szkół ponadgimnazjalnych powiatu, ponieważ to właśnie do nich adresowany był ten konkurs.

Accessibility Toolbar