No Promil – No Problem (III 2014)

Dnia 14 marca 2014 roku w naszej szkole odbył się happening „No-Promil – No-Problem” jako kontynuacja październikowej kampanii społecznej „Trzeźwa Małopolska„.
Przygotowaniem zajęła się klasa 1a pod opieką wychowawcy mgr Renaty Dylewskiej i pedagoga szkolnego mgr Beaty Szymczyk-Bąchór.
Celem akcji było zwrócenie uwagi młodym ludziom na kulturę spożywania alkoholu przez osoby pełnoletnie oraz całkowity zakaz jego używania w przypadku osób nieletnich. Odpowiedzialne spożywanie alkoholu zapobiega wielu ludzkim tragediom.

Accessibility Toolbar