Setne rozpoczęcie roku szkolnego (IX 2015)

Mamy już za sobą uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2015/2016, wydarzenie, które w naszym liceum wywołało wielkie emocje.
Uczniowie pierwszych klas wkroczyli tu z pewną nieśmiałością, uczniowie starszych klas przybiegli z ciekawością, aby sprawdzić, co się zmieniło w starych murach przez te wakacyjne miesiące i spotkać swoich znajomych, absolwenci zajrzeli, aby się upewnić, czy „Kazik” rzeczywiście będzie w stanie funkcjonować bez ich obecności. Szkoła zapełniła się młodzieżą i zabrzmiała wesołym gwarem.

Ta uroczystość była tak niezwykła jeszcze z dwóch powodów. Było to powiatowe, a także jubileuszowe rozpoczęcie roku szkolnego, inaugurujące obchody 100-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Z tej okazji przybyli do nas przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich, powiatowych i miejskich. Gościliśmy m.in. Posła na Sejm RP- pana Jacka Osucha, Przewodniczącą Rady Powiatu – panią Małgorzatę Węgrzyn, Starostę Powiatu Olkuskiego- pana Pawła Piasnego, Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatu Olkuskiego – pana Waldemara Mendaka, Wizytatora Kuratorium Oświaty w Krakowie – panią Ewę Przyjemską-Kondziołkę, Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki – pana Roberta Herzyka, Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – pana Romana Piaśnika, Wiceburmistrza Miasta i Gminy Olkusz – panią Bożenę Krok, Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej – pana Grzegorza Tomsię, Proboszcza Parafii św. Andrzeja w Olkuszu księdza prałata Mieczysława Miarkę, Przewodniczącego NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty – pana Zbigniewa Świerczka, Zarząd Stowarzyszenia „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. K.K. Wielkiego w Olkuszu oraz zespół redakcyjny „Zeszytów Historycznych Olkusza” z prezesem Honorowym Stowarzyszenia panem Józefem Januszkiem wraz z małżonką oraz prezesem panią Barbarą Kiszko, a także wiceprezesem, panią Marią Kallisą, Prezesa PTTK w Olkuszu – panią Barbarę Wróbel, Wiceprezesa PTTK, radnego Rady Miejskiej – pana Ryszarda Ryzę, Dziekana Wydziału Zamiejscowego WSB w Olkuszu – panią Agnieszkę Kurc-Lisiecką, przedstawicieli Rady Rodziców z panią Iwoną Kulig na czele.

Atmosfera w szkole była niezwykle gorąca i to nie tylko za sprawą warunków atmosferycznych. Akademia odbyła się wyremontowanej podczas wakacji, słonecznej sali gimnastycznej. Wzruszające były także wspomnienia, podziękowania, gratulacje i życzenia w wypowiedziach gospodarzy uroczystości czyli pani dyrektor Ireny Majdy oraz Starosty Powiatu Olkuskiego, pana Pawła Piasnego, a także przemawiających gości. Przedstawiona historia szkoły uświadomiła wszystkim obecnym, że uczestniczą w setnym rozpoczęciu roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, a czterdziestym w budynku przy ulicy Polnej. Ponadto w 2016 roku przypada również 95. rocznica nadania szkole imienia Króla Kazimierza Wielkiego.

Po części oficjalnej, klasa IIg z mocnym wsparciem artystów z innych klas przedstawiła program artystyczny, który przywoływał wspomnienia wakacyjnych przygód oraz łagodnie wprowadzał w nastrój rozpoczynającego się roku szkolnego. Na koniec zabrzmiała piosenka, której słowa pewnie staną się motywem przewodnim naszych obchodów stulecia szkoły: „Spotkamy się wszyscy, bo nic się nie kończy, lecz w dobro obraca się…”

Accessibility Toolbar