1 Listopada – Wszystkich Świętych (2015)

To taki czas zadumy, 
modlitwy nad zmarłych duszami.
Choć ich już nie ma wśród nas
kochamy nadal, więc pamiętamy.

Uczniowie naszej Szkoły, jak co roku, uporządkowali końcem października groby nauczycieli i pracowników, a następnie uczcili pamięć zmarłych składając kwiaty i zapalając symboliczny znicz. Młodzież w zadumie odmówiła modlitwę w intencji byłych pracowników Szkoły, uczniów, absolwentów oraz żołnierzy spoczywających na miejscowym cmentarzu.
O tym dniu pamiętamy wszyscy, bez względu na wyznanie i odwiedzamy groby naszych bliskich. Święto zmarłych to również pamięć o tych, którzy polegli w obronie ojczyzny, pamięć o samotnych żołnierskich grobach…

Ciszą cmentarną ukołysani,
dala od życia i znoju,
dobiwszy wreszcie cichej przystani,
odpoczywają w pokoju.
Elżbieta Daniszewska „Zaduszki” [fragm.]

Accessibility Toolbar