Święto Niepodległości – uroczystości powiatowe (2016)

„W naszym powiecie właściwe obchody Święta Niepodległości odbyły się w piątek 11 listopada. Rozpoczęła je, jak co roku, msza św. za Ojczyznę w olkuskiej Bazylice Mniejszej pod wezwaniem św. Andrzeja Ap. Koncelebrowali ją ks. Mieczysław Miarka (proboszcz parafii, kanonik gremialny i prepozyt Kapituły Kolegiaty Olkusko-Pilickiej) i ks. Henryk Chmieła (proboszcz parafii pw. św. Maksymiliana w Olkuszu i dziekan Dekanatu Olkuskiego). Kazanie wygłosił ks. Piotr Bardo. Nawiązał w nim do słów Cypriana Kamila Norwida, iż „Ojczyzna to wielki, zbiorowy obowiązek”. O oprawę muzyczną zadbał znakomity chór parafialny, m.in. wykonaniem „Alleluja” Haendla. Mszę zakończono przypomnieniem modlitwy ks. Piotra Skargi za Polskę.

Po nabożeństwie uczestnicy uroczystości przemaszerowali na olkuski Rynek. Pod pomnikiem Józefa Piłsudskiego olkuscy harcerze trzymali już straż honorową. Hymn Państwowy wykonała Olkuska Reprezentacyjna Orkiestra Dęta, tym razem z wokalnym udziałem Chóru Parafii św. Andrzeja. Następnie głos zabrał Starosta Olkuski Paweł Piasny. Wspominając dzień, gdy po 123 latach zaborów Polska odzyskała suwerenność, Starosta podkreślił, że ważnym przejawem patriotyzmu jest jedność narodowa, której nasza ojczyzna wciąż bardzo potrzebuje – tak na poziomie państwowym, jak i lokalnym.

Wieńce pod pomnikiem Piłsudskiego i tablicą pamięci Nieznanego Żołnierza złożyli posłowie na Sejm, przedstawiciele władz Powiatu i tworzących go gmin, partii politycznych, organizacji społecznych, kombatantów, parafii, służb mundurowych, szkół i innych instytucji. Władze powiatowe reprezentowała delegacja ze Starostą Pawłem Piasnym i przewodniczącą Rady Powiatu Małgorzatą Węgrzyn na czele. Nasze Liceum reprezentowała dyrektor szkoły Irena Majda, przedstawiciele grona pedagogicznego i młodzieży wraz z pocztem sztandarowym.”

Accessibility Toolbar