Święto Niepodległości (2017)

Obchody Dnia Niepodległości i Festiwal Pieśni Patriotycznej

10 listopada 2017 roku w naszej szkole odbyła się akademia i towarzyszący jej Festiwal Pieśni Patriotycznej z okazji Święta Niepodległości.

11 listopada 1918 roku – to jedna z najważniejszych dat w dziejach Polski. Dzień ten wieńczy blisko półtorawieczne dążenie kilku pokoleń Polaków do odzyskania utraconej na skutek zaborów niepodległości. Szkolne uroczystości przygotowała i poprowadziła klasa IIE. Uczniowie podkreślili powagę święta i oddali cześć naszym przodkom poległym w walce o wolność, składając kwiaty i zapalony znicz pod tablicą pamiątkową w holu szkoły. Pragniemy dzień 11 listopada w I Liceum obchodzić w atmosferze radości oraz dumy z tych, którzy przed laty walczyli o niepodległą ojczyznę.

6 listopada odbył się konkurs „Józef Piłsudski i jego czasy” przeprowadzony w klasach drugich. W konkursie I miejsce zajął Paweł Kalarus (IID), II miejsce Rafał Turlej klasa (IIC), III miejsce Alicja Banyś klasa (IID), dzień niepytania otrzymała klasa IID.

Wyjątkowego charakteru obchodom nadał Festiwal Pieśni Patriotycznej. Śpiew stale towarzyszył walczącym dodając im otuchy, motywując do walki i dlatego, po zakończeniu części oficjalnej akademii, rozpoczął się konkurs pieśni patriotycznej. Poszczególne klasy pierwsze odśpiewały wylosowane wcześniej utwory, a jury w składzie: pani dyrektor Irena Majda, pani wicedyrektor Barbara Tarczyńska, mgr Monika Świda, przewodnicząca Rady Rodziców Iwona Walusiak i wiceprzewodnicząca samorządu uczniowskiego Paulina Bigaj oceniło ich występy, nagradzając najlepszych dniem niepytania. W konkursie najlepiej zaprezentowała się klasa ID, miejsce drugie zdobyła klasa IG, a trzecie klasa IF.

Accessibility Toolbar