Powiatowe rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021

1 września, w jubileuszowym sto piątym roku istnienia naszego liceum odbyła się uroczystość inauguracji roku szkolnego 2020/2021. Wróciliśmy po wakacjach ale nieobecność w budynku naszej szkoły spowodowana pandemią trwała w tym roku dłużej niż zwykle i dłużej niż wszyscy chcielibyśmy. Wróciliśmy z niepokojem ale i radością, mając nadzieję, że czas kwarantanny wiele nas nauczył i że przetrwamy trudny czas razem, zachowując zasady bezpieczeństwa.

Było to powiatowe, a także jubileuszowe rozpoczęcie roku szkolnego, inaugurujące obchody 105-lecia istnienia I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Z tej okazji przybyli do nas przedstawiciele władz państwowych, wojewódzkich i powiatowych. Gościliśmy m.in. Posłankę na Sejm RP- panią Agnieszkę Ścigaj, Przewodniczącego Rady Powiatu – lek. med. Jacka Piotra Osucha, Starostę Olkuskiego – pana Bogumiła Sobczyka, Wicestarostę Olkuskiego – panią Krystynę Kowalewską, przedstawiciela Wojewody Małopolskiego Łukasza Kmity – pana Mateusza Urbańskiego, Dyrektora Biura Poselskiego Wiceministra Sportu Jacka Osucha – pana Michała Zasuchę, Dyrektora Wydziału Edukacji, Kultury i Kultury Fizycznej Starostwa Powiatu Olkuskiego – pana Waldemara Mendaka, Przewodniczącego Komisji ds. Edukacji i Kultury oraz Kultury Fizycznej i Turystyki – pana Rafała Soleckiego, Członka Zarządu Powiatu Olkuskiego – pana Krzysztofa Dąbrowskiego, Prezesa Oddziału ZNP w Olkuszu – pana Marka Krzykawskiego, Przewodniczącego NSZZ Solidarność Pracowników Oświaty – pana Zbigniewa Świerczka, Kierownika Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB w Olkuszu – pana Sebastiana Korzeniowskiego.

W wypowiedziach gospodarzy uroczystości czyli pani dyrektor Ireny Majdy oraz Starosty Olkuskiego, pana Bogumiła Sobczyka, a także przemawiających gości pojawiły się wspomnienia, podziękowania, gratulacje i życzenia. Przedstawiona historia szkoły uświadomiła wszystkim obecnym, że uczestniczą w sto piątym rozpoczęciu roku szkolnego w I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu, a czterdziestym piątym w budynku przy ulicy Polnej. Ponadto w 2021 roku przypada również 100. rocznica nadania szkole imienia Króla Kazimierza Wielkiego. Podczas oficjalnej części uczniowie przypomnieli o 81. rocznicy wybuchu II wojny światowej. Minutą ciszy uczczono pamięć tych, którzy swoje zaangażowanie w walkę o wolność Ojczyzny przypłacili życiem. Przedstawiciele młodzieży złożyli również kwiaty i zapalili znicz pod tablicą pamiątkową. Głos zabrali także przedstawicielka Rady Rodziców Pani Joanna Imielska oraz przewodniczący Samorządu Uczniowskiego Jakub Salwiński, którzy w swoich wypowiedziach połączyli przeszłość z teraźniejszością, tworząc symboliczną sztafetę pokoleń I Liceum.

Po części oficjalnej, uczniowie zaprezentowali krótki program artystyczny o charakterze rocznicowym. Wydarzenia września upamiętniły utwory: piosenka z filmu „Miasto 44” w wykonaniu Kornelii Imielskiej i piosenka „Gdzie są kwiaty z tamtych lat” zaśpiewana przez Anitę Szopę. W kontekście jubileuszu 105 rocznicy powstania naszego Liceum Anita Szopa wykonała piosenkę „Radość najpiękniejszych lat”, ponieważ chcielibyśmy, aby wspomnienia związane ze szkołą wiązały się zawsze z radością najpiękniejszych chwil, dni i lat.

Lato, które mija było inne od wszystkich przez nas dotychczas przeżytych i zapamiętanych, dlatego zakończyliśmy nasz krótki program w nastroju beztroski, radości…w nastroju tęsknoty za latem takim, jakie było i przecież kiedyś znów będzie – zespół instrumentalno-wokalny w składzie: Kornelia Imielska, Agnieszka Prykowska, Anita Szopa, Emilia Piekoszewska, Maciej Maj, Adrian Motyka, wykonał piosenkę „W dzień gorącego lata”.

Tak oto rozpoczął się kolejny, 105. już rok szkolny w I Liceum. Mamy nadzieję, że przyniesie każdemu z nas możliwość realizacji celów życiowych i będzie pełen pozytywnych wrażeń.

art. mgr Anna Baran, fot. Alicja Pomierna, Amelia Kańczuga

Accessibility Toolbar