39. rocznica zawieszenia krzyża (2020)

Dokładnie 39 lat temu, 19.X.1981r., na dwa miesiące przed ogłoszeniem stanu wojennego, w naszej szkole odbyło się uroczyste poświęcenie Krzyża przez Księdza Biskupa Stanisława Szymeckiego w obecności nauczycieli, młodzieży, delegacji olkuskich szkół, rodziców i absolwentów I Liceum. Dotąd też, w każdym roku szkolnym, uczniowie klas pierwszych, zgodnie z tradycją, brali udział w uroczystości upamiętniającej ten fakt poznając tym samym historię naszego ponad 100-letniego liceum.

Podczas akademii nie brakowało refleksyjnych tekstów oraz wzruszających utworów muzycznych. Przedstawiciele młodzieży składali kwiaty oraz zapalali znicze pod Krzyżem oraz tablicą pamiątkową jako wyraz szacunku i pamięci.

Dzisiaj, z powodu zaistniałej sytuacji, w imieniu Społeczności I Liceum, kwiaty złożyły i znicz zapaliły nasze Panie Dyrektor.

O rocznicy, jak w każdym roku, pamiętali także przedstawiciele Stowarzyszenia „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu. Prezes honorowy pan Józef Januszek wraz z małżonką panią Antoniną Januszek – wieloletnim pracownikiem administracji szkoły, złożyli kwiaty i zapalili znicz pod Krzyżem i tablicą pamiątkową. Warto nadmienić, że pan Józef Januszek wraz z małżonką byli inicjatorami i uczestnikami wydarzeń w 1981 roku.

Accessibility Toolbar