Wydział Chemii UJ

Wycieczka klasy 1d na Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego

W piątek 17 grudnia klasa 1d z wychowawcą Mariuszem Szczepańskim i mgr. inż. Michałem Kocjanem odwiedziła Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Celem wizyty było zapoznanie się z historią Uniwersytetu Jagiellońskiego, w tym Wydziału Chemii. Uczniowie z opiekunami zwiedzili laboratoria dydaktyczne Zakładu…
Read more

Wydział Chemii UJ – zajęcia laboratoryjne (10 III)

10 marca 2020r. kl. II d realizująca chemię w zakresie rozszerzonym brała udział w kolejnych zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UJ. Tematem drugich zajęć była identyfikacja anionów. Po wykonaniu reakcji charakterystycznych na aniony soli sodowych wykrywaliśmy aniony w 10 probówkach….
Read more

Wydział Chemii UJ – zajęcia laboratoryjne (11 II)

W 2016 roku Wydział Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego objął swoim patronatem I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu. W ramach tej współpracy w laboratoriach Wydziału Chemii organizowane są zajęcia laboratoryjne dla uczniów z klas drugich o profilu biologiczno-chemicznym. 11 lutego odbyły się pierwsze zajęcia,…
Read more

Laboratorium w Wydziale Chemii UJ (V 2019)

„Elementy analizy ilościowej” to temat przewodni ostatnich zajęć (24 maja 2019 roku) w laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Nabyte doświadczenie na pewno pomoże uczniom o profilu biologiczno-chemicznym na pewniejsze poruszanie się w ciekawym świecie chemii.

Patronat Wydziału Chemii UJ (II 2019)

W drugim półroczu bieżącego roku szkolnego, klasy realizujące program chemii w zakresie rozszerzonym rozpoczęły zajęcia w laboratoriach Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Pierwsze zajęcia klas II c i II f w dniu 01.02 – natomiast 08.02 klasy II d. Po zapoznaniu…
Read more

Spotkanie z pracownikiem naukowym Wydziału Chemii UJ (II 2019)

Zgodnie z porozumieniem pomiędzy Uniwersytetem Jagielońskim – Wydziałem Chemii a naszym Liceum w dniu 5 lutego 2019 roku naszą szkołę odwiedził dr. Michał Płotek – pracownik naukowy Wydziału Chemii UJ, który przedstawił informację na temat obecnych oraz planowanych w 2019/2020…
Read more

Laboratorium chemiczne w Wydziale Chemii UJ (II 2018)

W roku szkolnym 2017/2018 w semestrze letnim zostały uruchomione zajęcia laboratoryjne dla uczniów klas drugich uczących się chemii w zakresie rozszerzonym. Pierwsze z ośmiu trzygodzinnych zajęć odbyły się 2 lutego 2018 roku. Po zapoznaniu się z przepisami BHP i sprzętem…
Read more

Prodziekan Wydziału Chemii UJ w I LO (I 2018)

17 stycznia 2018 roku w naszej szkole odbyło się spotkanie Prodziekana ds dydaktyki Wydziału Chemii UJ dr. hab. Andrzeja Eilmesema z uczniami klas III. W trakcie spotkania zostały przekazane maturzystom informacje na temat kierunków studiów oferowanych przez Wydział Chemii Uniwersytetu…
Read more

Diagnoza maturalna w Wydziale Chemii UJ (IX 2017)

29 września 2017 roku w Kampusie 600-lecia Odnowienia Uniwersytetu Jagiellońskiego pracownicy Zakładu Dydaktyki  Wydziału Chemii zorganizowali dla tegorocznych maturzystów WRZEŚNIOWĄ DIAGNOZĘ MATURALNĄ, na którą nasza szkoła została zaproszona. Młodzież powitał dziekan Wydziału Chemii dr hab. Andrzej Eilmes. Trzygodzinna praca z…
Read more

Dziekan Wydziału Chemii UJ w I LO (II 2017)

17 lutego 2017 roku uczniowie klas trzecich – 3c, 3d i 3f uczestniczyli w spotkaniu z dziekanem Wydziału Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego dr hab. Andrzejem Eilmesem. Spotkanie było podsumowaniem pierwszego roku współpracy I Liceum Ogólnokształcącego w Olkuszu z Wydziałem Chemii Uniwersytetu…
Read more

Laboratorium chemiczne w Wydziale Chemii UJ (I 2017)

W dniu 16 stycznia 2017 roku odbyły się ostatnie z pięciu zajęć laboratoryjnych na Wydziale Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Współpraca dydaktyczna Wydziału Chemii z I Liceum Ogólnokształcącym  w Olkuszu – to wyróżnienie szkoły za powtarzające się od szeregu lat sukcesy uczniów…
Read more

Laboratorium chemiczne w Wydziale Chemii UJ (XII 2016)

W grudniu 2016 roku uczniowie naszej szkoły byli trzykrotnie na zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UJ w Krakowie. Maturzyści uczestniczyli w zajęciach w ramach współpracy I LO z Wydziałem Chemii UJ. Uczniowie dzielnie pracowali podczas ćwiczeń laboratoryjnych pod okiem swoich…
Read more

Laboratorium chemiczne w Wydziale Chemii UJ (XI 2016)

W dniu 7 listopada 2016 roku grupa uczniów z klas: 3C, 3D oraz 3F wraz z nauczycielami chemii: Barbarą Tarczyńską i Ewą Tarnowską-Kulawik uczestniczyła w zajęciach laboratoryjnych na Wydziale Chemii UJ w ramach współpracy I LO z tymże wydziałem. Głównym…
Read more

Pierwsze laboratorium w Wydziale Chemii UJ (X 2016)

24 października 2016 roku zostało podpisane porozumienie między Wydziałem Chemii Uniwersytetu Jagiellońskiego reprezentowanym przez Dziekana Wydziału Chemii prof. dr hab. Piotra Kuśtrowskiego a I Liceum Ogólnokształcącym w Olkuszu reprezentowanym przez panią dyrektor mgr Irenę Majdę. Na pierwszych inauguracyjnych zajęciach uczennice…
Read more