Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
Światowy Dzień Rzucania Palenia (2013) – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

Światowy Dzień Rzucania Palenia (2013)

22 listopada 2013 roku klasa 1c pod opieką wychowawcy Anny Reguły i pedagoga szkolnego Beaty Szymczyk-Bąchór zorganizowała obchody z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia.
Tego dnia rozdano uczniom jabłka, zakupione przez Starostwo Powiatowe i Inspekcję Sanitarną w Olkuszu, zgodnie z realizowanym zadaniem „Najzdrowszy Powiat Europy„.
Na godzinach wychowawczych wszyscy uczniowie dyskutowali na temat przestrzegania ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, która weszła w życie dnia 15 listopada 2010 roku.