Dzień Bezpiecznego Internetu (II 2019)

W dniach 4-8 lutego 2019 roku obchodziliśmy w naszej szkole Międzynarodowy Dzień Bezpiecznego Internetu pod hasłem „Dzień Bezpiecznego Internetu: Działajmy razem!”.
Tegoroczna edycja Dnia Bezpiecznego Internetu zachęca wszystkich do aktywnego uczestnictwa w współtworzeniu twórczego i bezpiecznego środowiska online. Podczas obchodów DBI 2019 organizatorzy chcą podkreślić istotę współpracy pomiędzy różnymi sektorami przy wspieraniu pozytywnych zmian w sieci. Wszyscy powinniśmy angażować się w promowanie pozytywnych zastosowań Internetu, promocję tolerancji oraz tworzenie kultury zrozumienia.

Nasza szkoła wsparła, jak zwykle, tę cenną inicjatywę poprzez zgłoszenie do konkursu oraz organizację różnorodnych imprez w szkole. Nauczyciele informatyki w ramach swoich zajęć edukacyjnych zwracali szczególną uwagę na sprawy bezpieczeństwa i odpowiedniego zachowania w sieci Internet.
W ramach tegorocznych obchodów DBI odbyły się również bardzo ciekawe wykłady, które przygotowali prawnicy naukowi Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej.
Wykład pt. „Jihad 2.0 Terroryzm w Sieci” wygłosiła – dr Paulina Polko – politolog i socjolog, kierownik katedry bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego Akademii WSB, a wykład pt. „Bądź legalny w sieci Internet! Świadomy = bezpieczny” – dr inż. Krystian Mączka – ekspert w zakresie przestępczości teleinformatycznej, biegły sądowy z zakresu informatyki śledczej, wykładowca Akademii WSB i Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury, ekspert Biura Ekspertyz Sądowych Fundacji „Ubi societas,ibi ius”.
Nad całością czuwał Kierownik Wydziału Zamiejscowego Akademii WSB – mgr inż. Sebastian Korzeniowski.
Na przewiązce została przygotowana wystawa prezentująca materiały n.t. bezpieczeństwa w Internecie.

Co roku, PCPSI podejmuje liczne działania, które zmierzają do realizacji celów wpisanych w obchody DBI. Centralnym punktem obchodów jest konferencja, adresowana do przedstawicieli sektora edukacyjnego, organizacji pozarządowych oraz praktyków pracujących z dziećmi.
Ponadto, podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają lokalne ośrodki edukacyjne i kulturalne – szkoły, domy kultury, organizacje pozarządowe, ale także firmy i osoby prywatne do wspierania tego przedsięwzięcia przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów (m.in. zajęć edukacyjnych, happeningów, kampanii informacyjnych, konkursów).

Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 r. i obejmuje swym zasięgiem już prawie cały świat. Głównym celem DBI jest inicjowanie i propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu dzieci i młodzieży do zasobów internetowych, zaznajomienie rodziców, nauczycieli i wychowawców z problematyką bezpieczeństwa online oraz promocję pozytywnego wykorzystywania Internetu. Ideą DBI jest podkreślanie siły współdziałania w dbaniu o cyfrowe bezpieczeństwo, zarówno na poziomie międzynarodowym, jak również lokalnym, łącząc zaangażowanie wielu instytucji, ale także rodziny, czyli najbliższego otoczenia dziecka.

Organizatorem wydarzenia w Polsce od 2005 r. jest Polskie Centrum Programu Safer Internet (PCPSI), które tworzą państwowy instytut badawczy NASK oraz Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę – realizatorzy unijnego programu „Łącząc Europę” (ang. Connecting Europe Facility – CEF). Głównym partnerem wydarzenia jest Fundacja Orange. Patronat honorowy dla wydarzenia udzielili: Ministerstwo Cyfryzacji, Ministerstwo Edukacji Narodowej, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Komenda Główna Policji. Partnerami DBI 2019 są Facebook Polska, Google Polska, National Westminster Bank Oddział w Polsce, Teatr Palladium oraz Mulitmedia w szkole.

Accessibility Toolbar