Dzień profilaktyki: „Bądź ostrożny- nie ryzykuj!” (V 2022)

W ostatnim tygodniu maja 2022r. z okazji zbliżającego się Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja) wychowawcy przeprowadzili w swoich klasach lekcję wychowawczą dotyczącą profilaktyki uzależnień.
Wszyscy uczniowie zostali zapoznani z prezentacją multimedialną przygotowaną przez klasę 3aP pod opieką wychowawcy Pani Agnieszki Pisany oraz pedagoga szkolnego Pani Beaty Szymczyk-Bachór.
W przygotowanym materiale uczniowie z klasy 3aP zwrócili się do swoich kolegów i koleżanek z apelem. Przestrzegali przed zgubnym wpływem substancji psychoaktywnych na organizm człowieka, a także zwrócili uwagę na problem uzależnień w szerszym kontekście m.in. uzależnienie od gier hazardowych, komputerowych, oglądania telewizji, Internetu lub mediów społecznościowych.
Ukazali również drogę wyjścia z nałogu oraz zachęcali w razie potrzeby do skorzystania z profesjonalnej pomocy wskazując konkretne instytucje.

• Poradnia Leczenia Uzależnień. Nowy Szpital Al. 1000-lecia 13 w Olkuszu.
• Klub Abstynenta Krokusy ul. Szpitalna 9 w Olkuszu – mityngi AA i Al.-Anon.
• Monar. Poradnia Profilaktyki i Terapii Uzależnień ul. Św. Katarzyny 3 w Krakowie.
• Krakowskie Centrum Terapii Uzależnień ul. Wielicka 73 w Krakowie.
• Leczenie zamknięte w ośrodkach specjalistycznych m.in. Andrychów, Kraków-Kobierzyn, Toszek, Bulowice. Terapia trwa ok. 6 tyg.
Na zakończenie akcji przeprowadzili we wszystkich klasach Quiz na platformie Kahoot dot. zagadnień z profilaktyki uzależnień, który cieszył się wśród uczniów dużym zainteresowaniem. Zwycięzcy Quizu w poszczególnych klasach otrzymali słodkie nagrody.

Accessibility Toolbar