Międzynarodowy Dzień Wolontariusza (XII 2018)

Międzynarodowy Dzień Wolontariusza – to święto wolontariuszy i organizacji zajmujących się wolontariatem na całym świecie.
5 grudnia 2018 r. w naszej szkole odbył się Dzień Wolontariusza. Jest to święto ku czci wszystkich osób, które bezinteresownie poświęcają swój czas, chęci, a nawet i rzeczy materialne, aby pomagać innym. Należy pamiętać o nich wszystkich, bo być może w przyszłości ktoś nam bliski będzie potrzebował ich pomocy.

Tegoroczna akcja miała charakter bardziej informacyjny i opiniotwórczy. Główną „atrakcją” dnia była przygotowana przez jednego z uczniów prezentacja podsumowująca ostatnie dokonania naszych dzielnych wolontariuszy. Całość została wyświetlona na szkolnym korytarzu, a projektor został umiejscowiony tak, aby jak największa ilość uczniów, mogła przyjrzeć się zdjęciom oraz opisom. Wielu przechodząc uśmiechała się na widok radosnych twarzy, skaczących dzieci i zadowolonych starszych osób. To właśnie empatia bijąca z tych zdjęć miała uświadamiać innym, że pomaganie sprawia przyjemność zarówno nam jak i potrzebującym.

Drugą częścią całego przedsięwzięcia, było rozesłanie ankiet, które dotyczyły wolontariatu w naszej szkole. W sumie zapytanych zostało 52 uczniów. Aż 71% ankietowanych przyznało się, że jest lub była w wolontariacie, a ponad 94% uznaje, że pomaga innym, gdy jest to potrzebne. Trzecim pytaniem ankiety było wyrażenie krótkiej opinii na temat wolontariuszy. Tutaj statystycznie około 90% szanuje charytatywną pomoc innych oraz stara się pomagać im, gdy tego potrzebują.

Ankieta dowiodła zatem, że uczniowie I LO im. Króla Kazimierza Wielkiego mają bardzo dobry stosunek zarówno do wolontariatu jak i wolontariuszy. Całym zespołem cieszymy się i dziękujemy za miłe słowa oraz wsparcie od Was wszystkich. Mamy nadzieję dalej pomagać na różne sposoby, ale liczymy również, że nasze grono będzie się stale powiększać.

Koordynatorem akcji był Mateusz Szymonek z kl. 2d.

Accessibility Toolbar