No Promil – No Problem (X 2010)

W dniu 29 października 2010 roku klasa 2d wzięła udział w Kampanii Społecznej „Trzeźwa Małopolska – No Promil – No Problem” przy współpracy z UMiG w Olkuszu, panią Bogusławą Lasotą – pełnomocnikiem ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Przygotowano na przewiązce wystawkę: „Piwo to też alkohol” (uczniowie klasy 2d). Pedagog szkolny przeprowadził we wszystkich klasach trzecich pogadankę na temat niebezpieczeństw związanych z używaniem alkoholu oraz w/w akcji – rozdanie uczniom ulotek i zawieszek „No Promil – No Problem”.

(oprac. Beata Szymczyk-Bąchór)

Accessibility Toolbar