Deprecated: Return type of mtekk\adminKit\setting\setting_base::jsonSerialize() should either be compatible with JsonSerializable::jsonSerialize(): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /home/loolkusz/www/wp-content/plugins/breadcrumb-navxt/includes/adminKit/setting/class-mtekk_adminkit_setting_base.php on line 66
No Promil – No Problem (X 2010) – I Liceum Ogólnokształcące w Olkuszu

No Promil – No Problem (X 2010)

W dniu 29 października 2010 roku klasa 2d wzięła udział w Kampanii Społecznej „Trzeźwa Małopolska – No Promil – No Problem” przy współpracy z UMiG w Olkuszu, panią Bogusławą Lasotą – pełnomocnikiem ds. profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom.

Przygotowano na przewiązce wystawkę: „Piwo to też alkohol” (uczniowie klasy 2d). Pedagog szkolny przeprowadził we wszystkich klasach trzecich pogadankę na temat niebezpieczeństw związanych z używaniem alkoholu oraz w/w akcji – rozdanie uczniom ulotek i zawieszek „No Promil – No Problem”.

(oprac. Beata Szymczyk-Bąchór)