Łukasz Jarosz – spotkanie z Absolwentem (II 2014)

20 lutego 2014 roku uczniowie klasy 2c (humanistyczo-europejskiej) spotkali się z Łukaszem Jaroszem – naszym absolwentem, POETĄ, muzykiem, laureatem Nagrody im. Wisławy Szymborskiej za najlepszy tom poetycki 2012 roku – „Pełną krew„.

Spotkanie miało formę warsztatową. Młodzież zapoznała się wcześniej z wierszami Autora, osoby chętne samodzielnie przygotowały interpretacje poszczególnych utworów i zaprezentowały je Poecie i kolegom. Było to bardzo ciekawe i niecodzienne doświadczenie. Autor w większości przypadków zgodził się z odczytaniem tekstów, czasem zadawał młodzieży bardzo szczegółowe i zaskakujące pytania (np. „Jak sądzisz, co autor miał na myśli?”), opowiadał także o swoich pasjach muzycznych i poetyckich planach.

Łukasz Jarosz jako laureat I edycji Nagrody im. Wisławy Szymborskiej stał się postacią na trwałe wpisaną w historię literatury polskiej, nauczyciele poloniści będą o Nim mówić na swoich lekcjach. Łukasz, niezależnie od tak dużego sukcesu, pozostał skromnym i wrażliwym człowiekiem, takim, jakiego zapamiętaliśmy z czasów, gdy uczył się w I LO.
Najnowszy tomik poezji Łukasza Jarosza pt: „Świat fizyczny” ukaże się nakładem wydawnictwa Znak już w marcu. Autor obiecał, że wtedy ponownie nas odwiedzi.

Accessibility Toolbar