Światowy Dzień Zdrowia (2014)

Dnia 11 kwietnia 2014 roku uczniowie klasy 1e pod opieka wychowawcy mgr Doroty Krzyżkowskiej i pedagoga szkolnego mgr Beaty Szymczyk-Bąchór, przygotowali audycję radiową oraz wystawkę poświęconą obchodom Światowego Dnia Zdrowia pod hasłem „Choroby wektorowe„.

Wektory to organizmy, które są przenosicielami patogenów i pasożytów. Przykładami chorób pasożytniczych przenoszonych przez organizmy wektorowe (kleszcze, komary) są: malaria, żółta gorączka, gorączka denga, odkleszczowe zapalenie mózgu czy borelioza.
W ostatnich latach w Polsce problemem stały się choroby przenoszone przez kleszcze, m.in.: borelioza oraz kleszczowe zapalenie mózgu. Choroby te mogą być przyczyną niebezpiecznych dla zdrowia i życia powikłań, a nawet doprowadzić do śmierci. Do zakażenia dochodzi na skutek ugryzienia człowieka przez kleszcza.

Uczniowie uczulali słuchaczy podczas audycji, iż kleszcza należy bezpiecznie i niezwłocznie usunąć. Można to uczynić samemu lub zgłosić się na pogotowie. Bardzo ważne, aby obserwować miejsce ukąszenia. W przypadku zaczerwienienia miejsca ugryzienia przez kleszcza lub pojawienie się objawów grypopochodnych do 14 dni należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Accessibility Toolbar