Dzień Edukacji Narodowej / Ślubowanie klas I (2014)

Dzień Edukacji Narodowej to święto obchodzone jest przez nas wyjątkowo uroczyście. Kilkuletnia tradycja połączyła je w naszej szkole ze ślubowaniem klas pierwszych. Wraz z nami w tym dniu świętują także zapraszani na tę uroczystość rodzice oraz byli pracownicy naszego liceum. Tegoroczną akademię przygotowała klasa 2f ze swoim wychowawcą, Panią Katarzyną Chojowską.

Bardzo ważnym punktem programu były oczywiście życzenia i podziękowania dla nauczycieli i pracowników naszej szkoły. Złożyła je Pani Dyrektor Irena Majda, a także przedstawiciele Rady Rodziców oraz członkowie Stowarzyszenia „Złota Arka” Nauczycieli i Absolwentów I LO w Olkuszu. Pani Dyrektor Irena Majda wręczyła również nagrody wyróżnionym nauczycielom i pracownikom szkoły. W czasie akademii byliśmy ponadto świadkami przekazania sztandaru szkoły nowemu pocztowi sztandarowemu.

Jednym z najważniejszych momentów akademii było ślubowanie klas pierwszych. W imieniu każdej z klas wygłosił je przewodniczący tejże klasy, po czym wszyscy pierwszoklasiści zostali oficjalnie przyjęci do grona uczniów I Liceum Ogólnokształcącego im. Króla Kazimierza Wielkiego w Olkuszu.

W czasie akademii Pani Dyrektor Irena Majda przekazała także uczniom z klasy 3a3b i 3epodziękowania i gratulacje, które nadeszły z Wydziału Fizyki , Astronomii i Informatyki Stosowanej UJ za aktywny udział naszych kolegów w organizacji i przeprowadzeniu Małopolskiej Nocy Naukowców. Część oficjalną zakończyło wystąpienie dotychczasowego przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego – Amadeusza Kierepki, który przekazał tę zaszczytną funkcję Michalinie Rolce – nowo wybranej przewodniczącej Samorządu.

Po części oficjalnej klasa 2f zaprosiła swoich kolegów z klas pierwszych do udziału w zabawach, konkursach, w których głównymi nagrodami były dni niepytania, co dodatkowo mocno podrywało ducha rywalizacji wśród zawodników.

Accessibility Toolbar